Bolagsstyrning;

Bättre styrelsearbete

Tydliggöra rollerna ägare/ styrelse/ledning

Styrelsens strategiska arbete från strategi till handling.Turn-around management Vd-utvärdering.

Aktiv ägarstyrning:

Ägar-/medlemsdirektiv

Delägar-/aktieägaravtal

Ägarplan/delägarmodeller

Styrelseutvärdering

Styrelsebemanning 

Hantera delägarkonflikter

Erbjudande och konceptutveckling; 

Utvärdering av befintligt erbjudande. Affärsutveckling

av erbjudandet. Implementering av ny strategi/nytt erbjudande 

Tydliggöra erbjudande och varumärke.

Framgångsrika ägarskiften; 

Generationsskiften 

Succession partnerföretag

Sälja till anställda/medarbetare

Skapa lyckade företags-försäljningar. Skapa lyckade företagsförvärv.

Create Opportunities