Jag vill bli kontaktad

 
 
 
 
 

Kontakt

Telefon

Email

Adress

Kristinebergs Strand 9,

112 52  Stockholm

SATISH SEN

Erfarenhet som;

Interim chef, Vd & ägare i ägarledda bolag sedan 1987.

Styrelseledamot/styrelseordförande med erfarenhet från partnerägda, familjeägda, riskkapitalägda och statligt ägda företag.

Över 10 år som affärs- och ägarrådgivare i

frågor om ägarstyrning/aktivtägarskap, bolags-styrning, strategifrågor och affärsutveckling.


Certifierad lärare. Kursutvecklar och utbildar
i aktivt ägarskap och aktivt styrelsearbete

samt framgångsrika ägarskiften.


Medförfattare till  böcker om ägarfrågor, styrelsearbete och ägarskiften.


Marknadsföring och affärsutveckling inom

bl.a. konsumentvaror, tjänster och B2B.

Meeting Opportunities