Böckerna handlar om aktivt ägarskap och styrelsearbete i ägarledda/ideella/offentliga verksamheter samt hur man framgångsrikt genomför ett ägarskifte. Handböckerna är

i första hand kursmaterial och inspiration till självstudier.


Vill du beställa!

Aktivt ägarskap

Bättre styrelsearbete

i offentligt ägda bolag

Styrelsefällor

Fyll i formuläret nedan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I de ägarledda företagen har ägarna ofta flera roller som de ska balansera. Ett aktivt styrelsearbete skapar bättre tillväxt och lönsamhet. Boken ger handfast vägledning till ägare, styrelseledamöter och VD.

Förr eller senare ska alla framgångsrika företag skifta ägare internt eller externt. De flesta gör det bara en gång i livet och för att skiftet ska bli framgångsrikt behöver både köpare och säljare förbereda sig. Boken ger råd och vägledning till båda dessa parter.

I Sverige drivs det ideella arbetet oftast i s.k. ideella föreningar. Även affärsdrivande verksamheter använder denna organisationsform. Den medlemsdrivna organisations krav och utmaningar för en styrelse behandlas i denna bok.

De 3 böckerna ovan kan du beställa direkt från

förlaget Sanoma Utbildnings hemsida. Klicka på respektive titel så kommer du till bokens beställningssida.

Pris: 270 kr plus moms & frakt

98,5 % av svenska företag har ägare som är aktiva i den dagliga verksamheten. Välmående företag har ägare som även är aktiva i ägarrollen. Boken lyfter fram hur en ägare ska arbeta med dessa frågor.

Pris: 270 kr plus moms & frakt

De offentligt ägda aktiebolagen har sina speciella utmaningar, vilket även omfattar dess styrelser. Boken är speciellt framtagen för de som arbetar med ägarfrågor och styrelse-arbete i dessa företag.

Pris: 270 kr plus moms & frakt

I boken får vi följa åtta anonymiserade företag och deras styrelser. De följs av frågeställningar som är relevanta för varje styrelse att arbeta med.

Study Opportunities