Hur vi tänker och vårt arbetssätt

Vi är besjälade av att få idéer i drift!

Det är först när vi sjösatt en ambition, en god idé eller en förbättring som vi anser oss vara klara.


Innan vi startar ett projekt, ett uppdrag eller en utbildning börjar vi alltid med att skaffa oss god kännedom om företagets organisation, verksamhet, styrelse, medarbetare och kunder. Men viktigast av allt vilka ambitioner och mål som ägare, styrelse och ledning vill uppnå.


Många svenska företag har en tradition att sätta stor tilltro till hårdvaran. Vår erfarenhet är att de s.k. mjuka värden som vision, varumärke, service, kultur och värderingar är minst lika viktiga. En bra mix av både hårda och mjuka värden ökar förutsättningarna för framgång.


Vi skräddarsyr och anpassar insatsen

Det finns inga standardföretag och därmed inga standard-lösningar. Ibland kan man anpassa "bäst praxis" till företaget, ibland får man tänka helt nytt både vad det gäller upplägg och bemanning. 

Vill du veta hur?

Exempel från reseindustrin; 


Hur ställer man om en verksamhet när mark-naden avregleras efter 100 år?


Hur hittar man sin position och sina kunder i

en lågprismarknad?


Exempel från tjänster;


Hur introducerar man med framgång helt nya finansiella tjänster som kunden inte förstår?


Hur får man en totalt teknikorienterad organisation att få ett kundfokus genom hela kundresan?Organisationen ska ta vid efter oss

Vi strävar alltid efter att organisationen ska känna ett eget ansvar för förändringsresan. Genom att involvera dem tidigt i processen skapar vi delaktighet, förståelse och engagemang.


När vårt uppdrag är klart kan de på ett naturligt sätt driva

det vidare. Vi finns kvar som stöd om behovet uppstår.  


Exempel på uppdrag inom snabbrörliga konsumentprodukter; 


Hur återvinner man ett förlorat 55 årigt marknadsledarskap?


Hur skapas ett nytt liv i ett gammalt varumärke som fört en tynande tillvaro?


Hur utvecklar man ett sortiment som anpassas till nya mat- och matlagningsvanor?


Exempel på uppdrag inom sällanköpsvaror; 


Hur skapas och implementeras en tillväxtstrategi för ett volymmässigt litet bilmärke utan att använda priset för att locka nya kunder?

Hör gärna av dig.

Vi har fler exempel.

 

Building new Opportunities