Majoriteten av företag har en affärsmodell som bygger på att deras kunder kommer tillbaka, oavsett om de säljer livsmedel, bilar eller pappersmassa. 

Vår definition av service.

Service är allt som inte är själva produkten eller det konkreta tjänsteinnehållet.

Bra service ska komplettera,

men kan aldrig ersätta behovet av bra produkter eller tjänster!

Merparten av deras kunder byter leverantör för att de är missnöjda med den service eller det be-mötande de får. Det vet företagen, men trots detta är det väldigt få företagsledningar eller styrelser som arbetar med denna fråga.

På servicescores hemsida www.servicescore.se kan du läsa om vår årliga servicemätning och om hur man kan arbeta med vår modell i nio steg för bättre service på ett sätt som gynnar den egna affären.

”En kund är den viktigaste person

som besöker oss. Han är inte beroende av oss. Vi är beroende av honom.”
                                        Mahatma Gandhi

”A satisfied customer?

We should have him stuffed!”

                                      Basil Faulty. 

”Det handlar om att bry

sig om – på riktigt.”

”Sju av tio byter märke för att de

är missnöjda med service och

bemötande snarare än kvaliteten

på den köpta varan eller tjänsten.”

Service Opportunities