Här ser du våra aktiviteter.

Klicka på respektive länk

så får du mer information.

DATUM

AKTIVITET

BESKRIVNING

PARTNER/ORT

FÖR MER INFO

27:e september och 4:e oktober
2022 

BRP Board Readiness Program

En tvådagars styrelseutbildning
med en mix av teori, praktiska tips och fallstudier, med avslutande certifiering

Alumni Global/ Malmö

10 oktober 2022

Aktiv riskhantering 

Heldagsutbildning med fokus på styrelsens och ledningens arbete med aktiv riskhantering

Styrelseakademien Stockholm


https://www.styrelseakademien.se/kalendarium/evenemang/cmp-01261-x3q6n/

9:e november 2022

Styrelseutbildning

Digital heldagsutbildning för ledning och ledamöter i energiföretag

Energiföretagen

https://www.energiforetagen.se/utbildning/s/styrelseutbildning/?CourseOccasionId=13340

25:e januari 2023 och 1:e februari 2023

BRP Board Readiness Program

En tvådagars styrelseutbildning
med en mix av teori, praktiska tips och fallstudier med en avslutande certifiering

Alumni Global/Malmö

Identify new Opportunities