Här ser du våra aktiviteter.

Klicka på respektive länk

så får du mer information.

DATUM

AKTIVITET

BESKRIVNING

PARTNER/ORT

FÖR MER INFO

25 feb och 11 mars

Certifierad styrelseledamot

2 dagars styrelseutbildning

med certifiering

Alumniglobal/Göteborg

21 april och 12 maj

Certifierad styrelseledamot 

2 dagars styrelseutbildning med certifiering 

Alumiglobal/Stockholm

13 maj och 14 maj 

Certified board member 

2 day board and corporate governance with certification

Alumniglobal/Helsinki

2 sept och 10 sept

Certifierad styrelseledamot 

  2 dagars styrelseutbildning med certfiering 

Alumniglobal/Stockholm

8 sept och 17 sept

Certifierad styrelseledamot

 2 dagars styrelseutbildning med certifiering 

Alumniglobal/Göteborg

9 sept, 30 sept, 14 okt, 4 nov och 18 nov

Frukostseminarier i framgångsriktigt styrelsearbete 

Perfekt som bas för att komma igång med styrelsearbetet.

Ett tema per tillfälle. 

Swedbank Stockholm 

1 oktober och 8 okt

Certifierad styrelseledamot 

2 dagars styrelseutbildning med certifiering 

Alumniglobal/Malmö

5 nov och 17 nov 

Certifierad styrelseledamot 

2 dagars styrelseutbildning med certifiering 

Alumniglobal/Stockholm

Identify new Opportunities